Archive for فوریه 2008

نکته ای کوتاه درباره رشته فناوری اطلاعات

فوریه 10, 2008

بعضی از دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطلاعات و بسیاری از مردم بر این باورند که شما در رشته فناوری اطلاعات همه چیز میخوانید اما چیزی یاد نمیگیرید!!!دلیل این حرف آنها هم این است که چون این رشته به نوعی رشته ای میان رشته های مهندسی نرم افزار ،سخت افزار و مدیریت است فایده ای ندارد که این حرف باعث دلسردی بسیاری از علاقه مندان و دانشجویان این رشته شده است.
اما به نظر من تمام مشکل از رشته نیست بلکه با توجه به جدید بودن این رشته در ایران مشکل از آموزش ما و کمبود اساتیدی است که بتوانند مباحث مدیریتی این رشته را به صورت کامپیوتری و بالعکس تدریس کنند زیرا اکثر مدرسان این رشته یا کامپیوتریهای قوی و یا مدیران خوب هستند اما مدرسانی که بتوانند هردوی آن را با هم و کاربردی تدریس کنند کم است.جالب اینجاست که شنیدم در دانشگاهی در درس مبانی فناوری اطلاعات مباحث کامپیوتری توسط یک استاد و مباحث مدیریتی توسط استادی دیگر تدریس میشود!!!

Advertisements